Over Mixed Emotions Live

Mixed Emotions Live is hét inspi­ra­tie­fes­ti­val voor mar­com-pro­fes­si­o­nals met trends, recla­me, kunst, muziek, food, mar­ke­ting, inter­ac­tie en duur­zaam­heid. Georganiseerd door Emotion en een hele­boel fij­ne partners. 

Eén gro­te speel­tuin
Mixed Emotions Live is als een speel­tuin voor vak­idi­o­ten. De groot­ste van Nederland nog wel. Zes jaar gele­den ont­staan van­uit het idee dat bestaan­de mar­com eve­ne­men­ten nooit écht span­nend zijn en zich vaak in de Randstad afspe­len. Daarom is Mixed Emotions Live een echt fes­ti­val. Geen gort­dro­ge PowerPointpresentaties, maar kor­te, krach­ti­ge inspi­ra­tie­ses­sies van moker­vet­te spre­kers en artiesten. 

Al vijf keer kozen we voor film­the­a­ter Gigant in Apeldoorn als loca­tie. Juist om de mar­com-pro­fes­si­o­nals uit het oos­ten en mid­den van het land aan te spre­ken. En een­maal op zo’n fes­ti­val, moet je keu­zes maken. Want je kunt echt niet bij ieder podi­um zijn. Pittige waar­heid, dat snap­pen we. Check de line-up van deze edi­tie en bepaal alvast wie jij abso­luut niet mag missen.

Locatie

Route
Kom je lopend, met de fiets, auto of open­baar ver­voer? Plan je rou­te hier.

Parkeren
Je kan je auto par­ke­ren in de par­keer­ga­ra­ge Museum Centrum.

MELIVE IS EEN INITIATIEF VAN