Valentine de Jong

Stap naar bin­nen, zoek een plek­je en laat je onder­dom­pe­len in de wereld van influ­en­cer mar­ke­ting. Say what? Precies. Na deze ses­sie weet jij exact wat het is, hoe je het suc­ces­vol inzet, wat de do’s en dont’s zijn en aan wel­ke cam­pag­nes je als merk een voor­beeld kunt nemen. 

Valentine de Jong is Managing Director bij HelloSparkle, de influ­en­cer agen­cy van Adfactor en sinds vorig jaar trot­se part­ner van RTL. HelloSparkle is gespe­ci­a­li­seerd in influ­en­cer mar­ke­ting en zet samen­wer­kin­gen op tus­sen influ­en­cers en mer­ken zoals Unilever, L’Oreál en Nestlé. Ook ver­zor­gen ze voor een groot aan­tal onli­ne influ­en­cers het management.

Terug naar de line-up