Store Support

Wil jij je klant ver­lei­den? Dan moet de ser­vi­ce excel­lent zijn en spe­len alle mede­wer­kers een essen­ti­ë­le rol in het cre­ë­ren van de onver­ge­te­lij­ke erva­ring. It’s all about Customer Experience en Customer Journey tegen­woor­dig. En terecht! 

Dylan Wienke is Klantsuccesmanager bij Store Support en door inspi­re­ren­de voor­beel­den kom jij in deze ses­sie alles te weten over de essen­tie van een gewel­di­ge klan­t­er­va­ring. Want alleen data zorgt niet voor kwa­li­teits­ver­ho­ging, het is het ver­trek­punt. Data cre­ëert inzicht en roept vra­gen op. Dylan staat te pope­len om die vra­gen te beantwoorden.

Terug naar de line-up