Ron Simpson - The Avocado Show

Van klein res­tau­rant­je in Amsterdam naar het gezicht van een inter­na­ti­o­na­le mil­jar­den indu­strie. Dat is food star­tup The Avocado Show. Met ruim 100.000 vol­gers, 70 fran­chi­se aan­vra­gen voor hun res­tau­rant en elke dag rij­en voor de deur. In een jaar tijd, alle­maal gra­tis. Hoe dan? Dat ver­telt oprich­ter Ron Simpson je met pas­sie en humor op Mixed Emotions Live. Reken op een bak vol tips en marketingstrategieën!

Ron Simpson heeft goud in zijn han­den én in zijn hoofd. Al in zijn tie­ner­ja­ren ont­dek­te hij zijn eigen mar­ke­ting­for­mu­le om bij elke doel­groep inte­res­se op te wek­ken. De 15 jaren daar­na ging hij daar­mee de hele wereld over. Je hebt vast wel iets van hem gezien: van Nike en Red Bull tot Sony en ID&T. Ron zit bar­stens­vol ken­nis en erva­ring… en die gaat hij delen!

Terug naar de line-up