Rijn Vogelaar

Het den­ken en het gedrag van men­sen fas­ci­neert Rijn Vogelaar. Een groot deel van zijn wer­ken­de leven deed Rijn psy­cho­lo­gi­sche onder­zoe­ken, tegen­woor­dig is hij schrijver.

In onze samen­le­ving ligt de focus op het nega­tie­ve. De media bren­gen voor­al slecht nieuws, in het onder­wijs gaat het om het ver­mij­den van onvol­doen­des en werk­ne­mers horen voor­al wat ze niet goed doen. Niet gek dat een epi­de­mie van burn-out, depres­si­vi­teit en nar­cis­me het gevolg is, aldus Rijn.

Hoe zijn we in deze nega­ti­vi­teits­waan terecht geko­men? Begeleidt door sin­ger-song­wri­ter James Whelligan gaat Rijn tij­dens deze ses­sie in op zijn boek Negativiteit mania. Het is name­lijk hoog tijd om het tij van nega­ti­vi­teit te keren. Muziek en een inspi­ra­tie­vol ver­haal, dit zijn de per­fec­te ingre­di­ën­ten voor een spet­te­ren­de sessie!

Terug naar de line-up