Raymond Klompsma

Kinderen staan nog zo onbe­van­gen in de wereld zeg­gen we. Nog’, als­of het nor­maal is dat we dat zijn kwijt­ge­raakt. Raymond is op een mis­sie om die onbe­van­gen­heid terug te bren­gen in de wereld. Daarom start­te hij in 2014 met een aan­tal gelijk­ge­stem­den srprs​.me, een reis­or­ga­ni­sa­tie dat je pas op het vlieg­veld ver­telt waar je naar­toe gaat. 

Minder hoofd, meer hart. Minder kapot plan­nen en ver­ge­lij­ken, meer genie­ten. Minder stress, meer sur­pri­se.. Inmiddels durf­den meer dan 90.000 rei­zi­gers het avon­tuur aan (gemid­del­de NPS 58) en is srprs​.me actief in Nederland, België en de UK

Onderliggende stra­te­gie? Behandel je rei­zi­gers als­of het je vrien­den zijn! In een inspi­re­ren­de pre­sen­ta­tie legt Raymond aan de hand van prak­ti­sche voor­beel­den uit waar­om dit werkt, hoe hij dat aan­pakt en wat hij onder­weg alle­maal heeft geleerd. Laat je verrassen!

Terug naar de line-up