Mike Hendrixen – Vertigo 6

Miljoenen men­sen spe­len dage­lijks de voet­bal­ga­me FIFA. Maar hoe lukt het de game­gi­gant om zich ieder jaar weer te over­tref­fen? En wat is ervoor nodig om dat ook aan de hele wereld te laten zien? Mike Hendrixen zweert bij soci­al media, PR en influ­en­cers. Met zijn mar­ke­ting & PR bureau Vertigo 6 dom­pel­de hij daar­om een land­huis om tot heu­se #FIFAVILLA, waar hon­der­den Youtubers, prof­voet­bal­lers en BN’ers samen­kwa­men voor hun favo­rie­te spel. En daar­voor won hij de Cross Media Award voor het bes­te cross medi­a­le event van 2018

Hij is oprich­ter van Vertigo 6 en kreeg onlangs de eer om zich het bes­te nieu­we bureau van Nederland te noe­men. Een mar­ke­ting & PR bureau dat zich focust op jon­ge­ren­com­mu­ni­ca­tie, met klan­ten als Logitech, SIXT, Asus en Ziggo. Met 15 jaar erva­ring heeft Mike veel erva­ring in de game indu­strie. Zo werk­te hij mee aan ver­schil­len­de Formule 1 games en is hij ver­ant­woor­de­lijk voor de her­po­si­ti­o­ne­ring van de legen­da­ri­sche Colin McRae games.

Terug naar de line-up