Maties van Voorthuizen

De wereld wordt steeds digi­ta­ler, dat weten we alle­maal. High tech biedt fan­tas­ti­sche moge­lijk­he­den, maar men­se­lijk con­tact wordt tege­lij­ker­tijd steeds schaar­ser. Best eng. Want in deze digi­ta­le wereld wil je nog steeds een band met je klan­ten opbou­wen. Dus hoe moet je omgaan met de span­ning tus­sen High Tech en High Touch? En hoe ver ga je dan met digi­ta­li­se­ren? Waar moet je high touch inzet­ten? Maties neemt je mee. 

Maties van Voorthuizen is con­sul­tant bij flow­re­sul­ting. Als expert op het gebied van Customer Experience, houdt hij zich voor­al bezig met uit­zon­der­lij­ke Customer Journeys (onli­ne en offli­ne) en effi­ci­ën­te klant­be­die­ning. Hij is regel­ma­tig te zien bij NIMA als spreker. 

Terug naar de line-up