Martin van Kranenburg

Martin van Kranenburg is dé gro­te con­ver­sie­spe­ci­a­list van Nederland. Eentje die onder­ne­mers en mar­ke­teers graag helpt om van zoe­kers boe­kers te maken. Ontdek tij­dens de ses­sie van Martin de kracht van het onbe­wus­te brein en hoe dat voor 95% ver­ant­woor­de­lijk is voor je gewens­te conversiedoelstellingen. 

Begrijp de psy­cho­lo­gie van het over­tui­gen en leer hoe je bewust het onbe­wus­te brein kunt beïn­vloe­den. Benieuwd? Dat komt goed uit! Want jij loopt straks naar bui­ten met een bak aan ken­nis over hoe jij jouw web­si­tes, landingspagina’s, nieuws­brie­ven, apps en cam­pag­nes voor soci­al media een boost geeft.

Martin heeft 20 jaar erva­ring in het opti­ma­li­se­ren van web­si­tes en stond aan de wieg van de beken­de reis­web­si­tes D-rei­zen en Micazu. Nu spreekt hij vol pas­sie, is docent en expert op het gebied van usa­bi­li­ty, con­ver­sie en neu­ro­mar­ke­ting. Ook schreef hij de popu­lai­re whi­te­pa­per onli­ne beïn­vloe­den’. Kom je langs?

Terug naar de line-up