Martin de Munnik – Neurensics

Weten wat er in het hoofd van je doel­groep afspeelt. Sommige mar­ke­teers en com­mu­ni­ca­tie pro­fes­si­o­nals zou­den er een moord voor doen. Dat je daar­voor geen moord hoeft te ple­gen’, bewijst neu­ro­mar­ke­teer Martin de Munnik. Met zijn bedrijf Neurensics voer­de hij dui­zen­den her­sens­cans uit naar koop­in­ten­ties en die inzich­ten gaat hij met ons delen! Met tof­fe voor­beel­den hoe onze her­se­nen op mar­ke­ting rea­ge­ren. Zodat jij jouw mar­ke­ting­cam­pag­ne nóg beter maakt.

Eén van de meest erva­ren neu­ro­mar­ke­teers ter wereld. En zeker één van de meest inno­va­tie­ve. Dat is Martin de Munnik wel. Want met 60.000 her­sens­cans naar koop­in­ten­ties, weet hij inmid­dels als geen ander hoe ons brein werkt. En wat dat bete­kent voor je mar­ke­ting. Samen met pro­fes­sor Victor Lamme start­te hij onder­zoeks­bu­reau Neurensics en nam hij een kijk­je in het onder­be­wus­te van con­su­men­ten. En nu heb jij de kans om mee te kijken.

Terug naar de line-up