Maron & Melissa - Kantar

Een waar­de­vol merk. Wat is dat? En beter nog: hoe word je het? Volgens de BrandZ Top 30, jaar­lijks uit­ge­ge­ven door markt­on­der­zoek­bu­reau Kantar, bezit­ten zul­ke waar­de­vol­le mer­ken 5 kern­ele­men­ten: pur­po­se, inno­va­tie, com­mu­ni­ca­tie, expe­rien­ce en love. En pre­cies dat maakt ze suc­ces­vol. Kantar experts Maron en Melissa zoo­men in op inno­va­tie en expe­rien­ce, en hoe deze ele­men­ten jouw merk waar­de­vol maken. Ook als deze ele­men­ten nog hele­maal niet in je DNA zitten.

Het begrij­pen van con­su­men­ten­ge­drag, voor Maron van der Krieken is er niets inte­res­san­ter. Niet voor niets werkt ze bij hét wereld­be­ken­de markt­on­der­zoek­bu­reau Kantar. Met een ach­ter­grond in beha­vi­ou­ral eco­no­mics, vraagt zij zich voort­du­rend af waar­om men­sen doen wat ze doen. En wat ons drijft naar het ene merk en niet naar het andere. 

Verhalengek Melissa Vrijbloed kun je op elk moment van de dag sto­ren met een goed ver­haal. Het liefst een men­se­lijk ver­haal, want dat is de sleu­tel tot een sterk merk. Met een ach­ter­grond in de jour­na­lis­tiek en media­psy­cho­lo­gie, helpt ze bij Kantar bedrij­ven met het begrij­pen van klant­ver­ha­len. Van iets’ weten over je klan­ten, naar ze echt leren ken­nen. Dat maakt sterk.

Leuk weet­je over Kantar: meer dan de helft van de onder­ne­min­gen uit de Fortune Top 500 maakt gebruik van Kantar. Want bij Kantar begrij­pen ze beter dan wie dan ook hoe men­sen den­ken, zich voe­len, win­ke­len, stem­men, etc. Daarmee is het een van de meest toon­aan­ge­ven­de bedrij­ven ter wereld op het gebied van data, insights en advies.

Terug naar de line-up