Markward van der Mieden

Bedrijven goed hel­pen groei­en, door posi­tie­ve impact én winst te maken. Dat is hoe Markward bedrij­ven als ANWB en Bol​.com helpt. Als geen ander weet hij hoe je ster­ke mer­ken bouwt, die ook nog eens super bete­ke­nis­vol zijn. Daarom schreef hij het boek Good Business’, waar­in hij een blauw­druk geeft voor het bou­wen van zul­ke mer­ken. Tijdens zijn talk laat hij je dan ook alle hoe­ken zien van de bete­ke­ni­seco­no­mie en hoe je daar­op inspeelt met je bedrijf.

Markward van der Mieden is een mer­ken­bou­wer in hart en nie­ren en oprich­ter van PIT Agency, een bureau gespe­ci­a­li­seerd in Employer Branding en Cultuur. Eerder was hij part­ner bij stra­te­gisch mar­ke­ting­ad­vies­bu­reau Business Openers en alge­meen direc­teur bij Zorgeloosch, één van de snelst­groei­en­de bedrij­ven van Nederland (FD Gazellen top 100). Markward is tevens auteur van het boek Good Business’, waar­in hij een blauw­druk geeft voor het bou­wen van een sterk en bete­ke­nis­vol merk. Deze maand komt zijn nieu­we boek Groeiversnellers’ uit.

Terug naar de line-up