Marco Aarnink

Van markt­koop­man tot markt­lei­der. Met de veel­be­spro­ken over­na­me van zijn bedrijf Drukwerkdeal​.nl en de opstart van zijn nieu­we bedrijf Print​.com is Marco Aarnink een ras­ech­te onder­ne­mer te noe­men. Een per­fec­te spre­ker voor op Mixed Emotions Live dus!

Deze jon­ge Deventenaar (1985) komt ver­tel­len over de rou­te van Drukwerkdeal​.nl: ooit begon­nen op een zol­der­ka­mer en een aan­tal jaren later ver­kocht met een mil­joe­nen­ver­koop. Massa is kas­sa. Dat is het idee van Drukwerkdeal​.nl en het sloeg aan. Aarnink inves­teert in de werk­ne­mers, want daar zit vol­gens hem het wer­ke­lij­ke kapi­taal. Marco ver­telt over de cul­tuur van altijd blij­ven lachen naar de klant en het opstar­ten van Print​.com. Dit belooft een inspi­re­ren­de ses­sie te worden!

Terug naar de line-up