Marcel van Roosmalen

Met dage­lijks top columns in NRC, pod­casts op de radio en best­sel­lers in de boe­ken­win­kel is Marcel van Roosmalen de bekend­ste en meest eigen­zin­ni­ge vak­idi­oot in colum­nis­ten­land. Vooral bekend om zijn arends­oog voor het men­se­lij­ke tekort en grot­dro­ge humor. En dat gaat hij op jou afvu­ren. Sterker nog: daar gaat hij jou mee roas­ten. Want mar­ke­ting- en com­mu­ni­ca­tie­pro­fes­si­o­nals zijn nog wel­eens zo lek­ker typisch en wie beter dan Marcel om jul­lie weer eens lek­ker met bei­de benen op de grond te zet­ten. In één gro­te column. Een bete­re – waar­schijn­lijk droog­ko­mi­sche — inter­mez­zo van ons fes­ti­val is er niet!

Marcel van Roosmalen is jour­na­list, colum­nist en schrij­ver. Maar voor­al een droog­kloot die nooit lacht. Hij is Druktemaker in De Nieuws BV op Radio 1, maker van de suc­ces­vol­le pod­cast De Krokante Leesmap, vas­te gast bij Veronica Inside, colum­nist bij NRC, schrij­ver van #1 best­sel­lers en ga maar door. Deze held weet keer op keer te ver­ras­sen door zijn kri­ti­sche obser­va­ties. We kun­nen dan ook niet wach­ten tot hij op Mixed Emotions Live zijn oren en ogen de kost komt geven.

Terug naar de line-up