Marc Scholten – Beerwulf

Binnen 3 jaar van 1 naar 10 lan­den. Dat is hoe hard spe­ci­aal­bier­plat­form Beerwulf​.com groei­de. Mede-eige­naar Marc Scholten neemt je mee in een heus bier­rol­ler­coas­ter over tel­ling en sel­ling, tri­al en error en fou­ten maken. Want dat mag. Nieuwe din­gen moet je pro­be­ren in het klein om ver­vol­gens snel te bepa­len of het een sca­le or fail wordt. Niet uren­lang ver­ga­de­ren maar gewoon gaan met die banaan. Zo ont­dek­te hij dat de Beerwulf doel­groep van keu­ze hield, maar een hekel had om te kie­zen. Dat ver­an­der­de de hele aan­pak van Beerwulf. Hoe? Marc neemt je mee in de span­nen­de en cre­a­tie­ve groei van Beerwulf!

Marcel begon als Economisch psy­cho­loog in de onder­zoeks­we­reld, maar strand­de in de hop en gra­nen. Hij ging in ver­schil­len­de bier­mar­ke­tingrol­len aan de slag bij Heineken, maar in 2017 ging hij live met iets van zich­zelf: Beerwulf. Het doel is om de groot­ste Europese onli­ne bier­win­kel te wor­den en dat lukt al aardig!

Terug naar de line-up