Marc Oosterhout – N=5

Merken als Ikea, Starbucks, Google en Apple zijn Power Brands. Waar zit dat hem in? Volgens merk­des­kun­di­ge Marc Oosterhout zit hun gro­te kracht in mass­clu­si­vi­ty’, exclu­si­vi­teit voor ieder­een. Maar hoe vind je dat als merk en hoe posi­ti­o­neer je jezelf daar­mee? Marc heeft tij­dens zijn expert talk 7 onwrik­ba­re prin­ci­pes van het nieu­we merk­den­ken voor je. Een bron van inspi­ra­tie om zelf een Power Brand te worden. 

Hij heeft zijn spo­ren ruim­schoots ver­diend in de recla­me­we­reld. Als stra­teeg, merk­des­kun­di­ge en oprich­ter van recla­me­bu­reau N=5 werkt hij voor bedrij­ven als NS, KPN, ABN Amro en Telfort. Maar ook als auteur van de boe­ken 7 onwrik­ba­re prin­ci­pes van het nieu­we merk­den­ken’ en De kunst van het kiezen’. 

Terug naar de line-up