Kees Klomp – Thrive Institute

Bedrijven die de nood heb­ben om een dui­de­lij­ke why’ te vin­den, slaan de plank mis. Het gaat niet om WAAROM besta ik? Maar om WAT heb ik voor ande­ren over? Dat is pas pur­po­se’, dat is de ech­te’ uit­leg van de bete­ke­ni­seco­no­mie. Althans, dat vindt Kees Klomp. Hij is voor­vech­ter van de bete­ke­ni­seco­no­mie en legt jou in zijn talk haar­fijn uit hoe je als bedrijf wél je pur­po­se’ hel­der krijgt.

Zeg Kees Klomp dan zeg je Betekeniseconomie. Hij was mar­ke­ting advi­seur voor inter­na­ti­o­na­le net­wer­ken als BBDO en TBWA, maar voor­al voor­vech­ter van bete­ke­nis­vol onder­ne­men. Waarover hij vijf best­sel­lers schreef. Daarnaast is hij foun­ding part­ner van Thrive Institute, de denk- en doe­tank voor maat­schap­pe­lij­ke en zake­lij­ke innovatie. 

Terug naar de line-up