Kees Kerkvliet

Je moet een Customer Journey heb­ben man!’ Hoor je het ieder­een ook steeds roe­pen? Hartstikke leuk, maar de mees­te mer­ken falen nog hard met hun cus­to­mer jour­ney map. Volgens klan­ten­gek Kees Kerkvliet komt dat door het gemis van de éch­te klant in het hele ver­haal. Of van de orga­ni­sa­tie. En hij kan het weten, als grond­leg­ger van cus­to­mer jour­neys in Nederland. Hoe pak je zo’n cus­to­mer jour­ney dan wel aan? Dat ver­telt Kees je in een prak­ti­sche work­shop. Reken maar dat je hier­na niets anders wilt dan direct aan de slag.

Als mana­ging direc­tor en eige­naar van TOTE‑M is Kees een eind­baas in klant­be­le­ving. Hoe je van klan­ten fans maakt? Hoe je scher­pe jour­ney maps opzet? Of hoe je hui­di­ge klan­ten lan­ger klant blij­ven? Kees inno­veert al 25 jaar met klant­ver­ha­len. Geen glad­de pra­ter met moei­lij­ke ter­men, maar een vak­idi­oot die heel goed weet wat hij doet. Van deze work­shop ga je van leren!

Let op: wees op tijd aan­we­zig, want vol is vol.

Terug naar de line-up