Jurjen Jongejan – ISM eCompany

Hoe over­tuig je je jouw bezoe­kers met je web­shop? Met wat’ beeld en tekst op een klein scherm? Volgens Jurjen Jongejan ligt het ant­woord in de prin­ci­pes van con­su­men­ten­psy­cho­lo­gie, waar­mee je de bes­te con­ver­te­ren­de mobie­le web­shops bouwt. Hoe dat werkt? Jurjen Jongejan legt het je haar­fijn uit met praktijkvoorbeelden.

Jurjen Jongejan is best­sel­ler­au­teur, seni­or con­sul­tant en veel­ge­vraagd spre­ker, bij onder ande­re Google en Coolblue. Maar hij is ook gewoon onder­ne­mer, bij ISM eCompany, waar hij de onli­ne mar­ke­ting & opti­ma­li­sa­tie afde­ling opricht­te. En ook daar draait veel om data en psychologie.

Terug naar de line-up