Jeroen en Klaas

Twee druk­ke bazen in gesprek tij­dens Mixed Emotions Live! Klaas Weima, oprich­ter van Energize inter­viewt Jeroen de Bakker, CMO Talpa Radio bij Talpa Network. De twee heb­ben hun spo­ren flink ver­diend in de wereld van mar­ke­ting en strategie.

Klaas Weima is al tien jaar pod­cast­ma­ker en host van CMO-talk. Klaas gaat in een huis­ka­mer­set­ting tij­dens Mixed Emotions Live Jeroen de Bakker flink bevra­gen over bij­voor­beeld de opval­len­de Radio 538 cam­pag­nes, waar Jeroen ver­ant­woor­de­lijk voor is. Met zijn 20 jaar erva­ring in het advi­se­ren van beken­de onder­ne­min­gen is er onge­twij­feld meer dan genoeg stof om een mooi gesprek over te voeren.

Terug naar de line-up