Jaap Jansens

Jaap Jansens ziet het dage­lijks: bedrij­ven star­ten met Customer Experience of Customer Journeys omdat een klein team of één per­soon sterk gelooft in een bepaal­de rich­ting. Maar hoe krijg je de hele orga­ni­sa­tie mee als een deel van het team links of rechts gaat om te wer­ken aan een 9+ klant­be­le­ving? Jaap is een erva­ren CX mana­ge­ment con­sul­tant bij Altuïtion, een van de lei­den­de CX con­sul­tan­cy bureaus in Nederland en geeft advies. 

Wat is ervoor nodig om de kar te trek­ken en om ieder­een dezelf­de kant op te laten gaan? En hoe krijg je inzich­te­lijk wat de vol­gen­de stap moet zijn? Jaap Jansens gaat al zijn erva­ring delen op het gebied van CX lei­der­schap. Dus ga zit­ten, doe lek­ker mee en loop een uur later met een bak CX ken­nis weer naar buiten! 


Terug naar de line-up