Dianne Sliphorst en Anouk Marx

Je bent de bekend­ste vakan­tie­ke­ten van Nederland, België en Duitsland en ineens gooi je het mar­ke­tingroer hele­maal om. Gekkenwerk of niet? Bij Center Parcs gin­gen ze er in janu­a­ri 2018 voor! Van een pro­duct­ge­dre­ven cam­pag­ne naar een pur­po­se-gedre­ven aan­pak. Maar dan wel een pur­po­se die heel dicht bij het DNA van Center Parcs ligt.

Dianne Sliphorst is Brand Director en loopt al meer dan 10 jaar rond op de mar­ke­ting­af­de­ling van Center Parcs. Anouk Marx is Account Director bij Ogilvy. En die erva­ring nemen ze mee naar Mixed Emotions Live! Dianne en Anouk ver­tel­len over de nieu­we mar­ke­ting­rou­te, het defi­ni­ë­ren van de Purpose en hoe ze spe­ci­fie­ke PR-acti­va­ties en influ­en­cers heb­ben inge­zet. En met suc­ces! De resul­ta­ten zijn mooi en er staan al twee prij­zen in de kast: SAN Accent en de Zilveren Lamp van ADCN voor hun films. Center Parcs is on fire! Kom langs en laat je verrassen.

Terug naar de line-up