Danny Oosterveer - Digital Analytics

Data inzet­ten om nog per­soon­lij­ker met je klan­ten te com­mu­ni­ce­ren. Om nog suc­ces­vol­ler als bedrijf te wor­den. Growth mar­ke­teer Danny Oosterveer neemt je mee door de ont­wik­ke­lin­gen en kan­sen in het digi­ta­le domein. Met prak­ti­sche voor­beel­den en ech­te brai­ners’ om thuis nog even goed over na te den­ken.

Een data­beest. Dat is Danny Oosterveer wel. Als growth mar­ke­teer barst hij van de ken­nis over (big) data en mar­ke­ting en hoe je dat suc­ces­vol inzet voor je merk. Hij is auteur van het boek Digital Analytics, werk­zaam voor Burgers’ Zoo en schrij­ver op Marketingfacts, Frankwatching en The Next Web.

Terug naar de line-up