Carmen Philips

Wanneer we den­ken iets te kopen van­we­ge de goe­de eigen­schap­pen, kopen we het eigen­lijk omdat we ons er goed bij voe­len. Althans dat zegt pur­po­se-voor­vech­ter Carmen Philips. Hoe beter een merk onze drijf­ve­ren aan­spreekt, hoe ver­lei­de­lij­ker het merk wordt. Maar hoe komen we ach­ter die emo­ti­o­ne­le drijf­ve­ren? Samen met Carmen ga je in deze work­shop aan de slag met de 23plusone metho­de, om zo die drijf­ve­ren te vin­den. En je merk nog ver­lei­de­lij­ker te maken.

Carmen Philips weet als geen ander hoe je van pur­po­se naar actie gaat in je orga­ni­sa­tie. Van why’ naar how’ en what’. Dat komt door haar 20 jaar erva­ring in chan­ge mana­ge­ment, cus­to­mer expe­rien­ce en lei­der­schap. Maar ook door haar eigen bedrijf On Purpose Management, haar rol als busi­ness coach en ze is docent. Dat wordt dus een krach­ti­ge work­shop van iemand die maar wat goed weet waar ze over praat.

Terug naar de line-up