Bram Jonkheer - Blauw

Loyaliteit bestaat niet. Purpose is kwatsj. Imago doet er niet toe. Segmentatie is flau­we­kul. Is dat hoe het is vol­gens wereld­be­roemd mar­ke­tingau­teur Byron Sharp? Bijna. We gelo­ven in ieder geval mas­saal in mythes. En met een berg aan data pro­beert hij dat te bewij­zen in zijn prijs­win­nen­de boek How Brands Grow’. Een klap­per van 500 pagina’s die de mar­ke­ting­we­reld op zijn grond­ves­ten deed schud­den. Wat wil Byron Sharp ons nu pre­cies ver­tel­len? Bram Jonkheer ver­telt je hoe het zit. Een talk die je blik op mar­ke­ting gaat ver­an­de­ren… of niet, maar dan horen we het ook graag.

Als het iemand is die veel weet van Byron Sharp en zijn 11 mar­ke­ting­wet­ten, dan is het Bram Jonkheer wel. Hij is mede-eige­naar bij markt­on­der­zoek­bu­reau Blauw en een ware fanaat als het om het begrij­pen van con­su­men­ten gaat. Alles bij elkaar goed voor ruim 25 jaar erva­ring met merk­ac­ti­va­tie, seg­men­ta­tie en innovatie.

Terug naar de line-up