Boris Nihom - Achtung

Liefhebbers van klas­sie­ke Porsches in bewe­ging bren­gen. Oke, maar klas­sie­ke Porsches die al 10 jaar stil­staan? Dat is een behoor­lij­ke uit­da­ging. Laat je mee­ne­men door Boris Nihom in een geni­a­le case, bekroond met een Effie. Over een uit­da­gen­de gedrags­ver­an­de­ring, door con­su­men­tenin­zicht, stra­te­gie en cre­a­tie­ve mar­ke­ting. Spoiler: in no-time over­trof de cam­pag­ne alle doel­stel­lin­gen. Hoe dat ging, leer je van Boris in zijn talk. Fasten your seat­belt and be rea­dy to be blown away!

Een geni­a­le gedrags­ver­an­de­raar met 5 Effies; dat is Boris Nihom. Hij is part­ner en stra­te­gy direc­tor bij Achtung!mcgarrybowen en mede-oprich­ter bij Studio Kraftwerk. Maar geeft ook graag les aan de UvA en TU Delft en publi­ceert top­stuk­ken op Adformatie en Emerce. Een man met bak­ken erva­ring in bran­ding en expe­rien­ce design, op het hoog­ste niveau.

Terug naar de line-up