Björn van der Doelen

Het lijkt alweer een men­sen­le­ven gele­den dat Björn van der Doelen voet­bal­ler was van PSV, Standaard Luik, FC Twente en NEC. Al voor zijn der­tig­ste was hij met voet­bal­pen­si­oen en begon hij een nieuw leven als muzikant. 

Als voet­bal­ler was hij al een spe­ler met karak­ter; soci­aal, maar in zeke­re zin een bui­ten­been­tje en een­tje die niet afgeeft. Eigenschappen die hem ook als muzi­kant gevormd lij­ken te hebben.Tijdens een inspi­ra­tie­ses­sie op Mixed Emotions Live speelt Björn muziek, ver­telt ver­ha­len en geeft tij­dens een voor­dracht zijn kijk op het leven. 

Terug naar de line-up