Brand Storytelling: een verhaal voor je merk

Een mooi boek, een span­nen­de film of een pak­kend toneel­stuk, het raakt ons. Maar waar­om? En hoe zet je die ken­nis in voor je eigen merk of orga­ni­sa­tie? Je ont­dekt het in de work­shop van StoryDiggers! Ralph Poldervaart en Sander van Duijn nemen je mee op een reis langs ver­hal­en­the­o­rie, de wer­king van het brein, Hollywoord block­bus­ters, suc­ces­vol­le en min­der goed geluk­te brand­sto­ries. Daarnaast zijn ze bei­de docent bij Beeckestijn Business School. 

Ontdek de dyna­miek van jouw (merk)verhaal met het door StoryDiggers ont­wik­kel­de Brand Storytelling Canvas’ en ont­wik­kel een ver­haal­stra­te­gie. Achterover zit­ten is er niet bij. Dit wordt een span­nen­de ses­sie met hel­den, hel­din­nen, mon­sters en magi­sche drank­jes. Kom ver­haal halen!

Ralph en Sander zijn na omzwer­vin­gen in mar­ke­ting­ad­vies geland in de wereld van Storytelling. Deze ener­gie­ke man­nen hel­pen mar­ke­ting­or­ga­ni­sa­ties hun ver­haal te vin­den, vast te leg­gen en uit te dra­gen. En dat doen ze goed! Pak je kans en kom langs tij­dens Mixed Emotion Live.

Terug naar de line-up