Line-up

Mixed Emo­tions Live is hét Mixed Mar­com­fes­ti­val voor pro­fes­sion­als met trends, réclame, kun­st, muziek, food, mar­ket­ing, inter­ac­tie en duurza­amheid. Geen lange, gort­droge Pow­er­Points, maar korte, krachtige sessies van sprek­ers van formaat!