Psst, heb je het al gehoord?

nu extra veel
prikkels!

8 november
2018
volledige line-up

Psst, heb je het al gehoord?

Dit jaar gaan we knal­len met de vijf­de edi­tie van Mixed Emotions Live, hét fes­ti­val voor mar­com-pro­fes­si­o­nals. Zet 8 novem­ber maar met dik­ke stift in je agen­da. Dat is de dag dat we alles uit de kast trek­ken voor een fan­tas­ti­sche edi­tie. Want een jubi­le­um is wat ons betreft het per­fec­te moment om de gren­zen nog ver­der op te zoe­ken. Wij heb­ben er nu al zin in. Jij ook?

Taart